نمایش دادن همه 32 نتیجه

مشاهده فیلترها

اقتصاد روایی

چگونه داستان‌های ویروسی، رخدادهای بزرگ اقتصادی را می‌سازند

1,060,000 ریال

مرگ تخصص

چرا صدای متخصصان شنیده نمی شود

760,000 ریال

ذهن حواس جمع

چگونه افسار زندگی تان را به دست بگیرید

700,000 ریال

اصل گرایی

اصل را بچسبید فرع را رها کنید

600,000 ریال

نابخردی های پیش بینی پذیر

نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل میدهند

500,000 ریال