نمایش دادن همه 47 نتیجه

مشاهده فیلترها

اقتصاد روایی

چگونه داستان‌های ویروسی، رخدادهای بزرگ اقتصادی را می‌سازند

840,000 ریال

ذهن حواس جمع

چگونه افسار زندگی تان را به دست بگیرید

580,000 ریال

اصل گرایی

اصل را بچسبید فرع را رها کنید

480,000 ریال

اقتصاد روایی

چگونه داستان‌های ویروسی، رخدادهای بزرگ اقتصادی را می‌سازند

780,000 ریال