نمایش 1–48 از 636 نتیجه

مشاهده فیلترها
کویر
توتالیتاریسم فرهنگی
بستن

توتالیتاریسم فرهنگی

از فاشیسم تا پوپولیسم در فرهنگ و هنر

550,000 ریال
آگه
نظریه ی اجتماعی کلاسیک
بستن

نظریه ی اجتماعی کلاسیک

مقدمه ای بر اندیشه مارکس، وبر، دورکهیم و زیمل

1,300,000 ریال

مرگ تخصص

چرا صدای متخصصان شنیده نمی شود

760,000 ریال
نی
همبستگی اجتماعی و دشمنان آن
بستن

همبستگی اجتماعی و دشمنان آن

مکتب موس و دورکیم در برابر فایده گرایی و فاشیسم

1,200,000 ریال
ققنوس
متافیزیک قدرت
بستن

متافیزیک قدرت

درآمدی بر فلسفه سیاسی اسپینوزا

720,000 ریال

تلنگر برای ایران

مطالعات موردی سیاست گذاری تغییر رفتار در ایران و جهان

870,000 ریال
ناهید
مدرنیسم ارتجاعی
بستن

مدرنیسم ارتجاعی

تکنولوژی، فرهنگ و سیاست در دوره وایمار و رایش سوم

750,000 ریال
بیدگل
برای عشق به میهن
بستن

برای عشق به میهن

جستاری در باب وطن پرستی و ملی گرایی

930,000 ریال
روزنه
ایران بر لبه تیغ
بستن

ایران بر لبه تیغ

گفتارهای جامعه شناسی سیاسی و سیاست عمومی

845,000 ریال

پیمانکاران اعتراض

چگونه سرمایه داری از کنش گری مدنی کسب و کاری سودآور می سازد

750,000 ریال